Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu zlokalizowanego na działkach 50/4 i 77/1 zlokalizowanych pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich i Drogomilską w Warszawie.

Nazwa projektu

Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu zlokalizowanego na działkach 50/4 i 77/1 zlokalizowanych pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich i Drogomilską w Warszawie.

Opis

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi zlokalizowanymi na przedłużeniu ul. Borowego pomiędzy ul. Drogomilską i ul. Powstańców Śląskich w Warszawie.

Inwestycja powstała na terenie działek o nr. ew. 46/2, 50/4, 77/1, 77/2 w obrębie 6-11-13. Zakres opracowania obejmował utwardzenie jezdni drogi oraz utwardzenie prostopadłych i równoległych miejsc postojowych i zjazdu.

Zamawiający

PHU AWIS Zbigniew Lizuraj

Data rozpoczęcia 

22.08.2016 r.