Nadzór Autorski w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)”

Nazwa projektu

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy trzech obiektów inżynierskich w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa- Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew- Swarzędz”.

Opis

Przedmiotowe zamówienie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej przebudowy następujących obiektów zlokalizowanych w Kutnie: wiadukt kolejowy w km 123+795 nad ul. Józefów, most kolejowy w km 124+561 nad rzeką Ochnią oraz wiadukt kolejowy w km 124+775 nad ul. dr Antoniego Troczewskiego.

W zakres dokumentacji projektowej wchodzą:
– projekty budowlane
– projekty wykonawcze
– projekty technologiczne
– pełnienie nadzoru autorskiego
Zakres umowy obejmował specjalności:
– branża konstrukcyjna,
– branża drogowa,
– branża instalacyjna w zakresie sieci i urządzeń m.in. teletechnicznych, energetycznych, wodociągowych, systemu sterowania ruchem kolejowym.

Inwestor

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Data rozpoczęcia 

05.2019 r.