Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Tytoniowej na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Nazwa projektu

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Tytoniowej na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Opis

Przedmiotem w/w inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Tytoniowej w Warszawie w dzielnicy Wawer.

Początek opracowania był zlokalizowany na ul. Kresowej na wysokości ulicy Marsa, która przechodzi wiaduktem nad ul. Kresową. Natomiast koniec opracowania zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ul. Tytoniowej z ul. Naddnieprzańską.
Ciągi piesze zaprojektowano po obu stronach ulicy Tytoniowej oraz po południowej stronie ulicy Kresowej. Dodatkowo projekt przewidywał wybudowanie dwóch przejść dla pieszych przez ulicę Tytoniową, oraz jednego przejścia przez ulicę Naddnieprzańską.

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wawer

Data rozpoczęcia 

04.2017 r.