Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i STWiORB w celu przebudowy kolizji energetycznych „Muza” w ramach zadania „ Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)”

Nazwa projektu

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i STWiORB w celu przebudowy kolizji energetycznych „Muza” w ramach zadania „ Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)”

Opis

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rozwiązania ponad 100 kolizji kabla energetycznego wykonanego w ramach projektu modernizacji układów zasilania (MUZa). Dokumentacja projektowa obejmowała przebudowę kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kolidujących z kablem „Muza”. W ramach projektu wykonano również dokumentację zamienną odwodnienia torów w miejscach kolizji z kablem „Muza”.

Stadium:

–  Projekt Wykonawczy

Branże:

– Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

– Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

– Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

 

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia 

01.2018 r.