Wykonanie opinii o przesłankach potencjalnego roszczenia Wykonawcy w zakresie kolizji drogi S61 z gazociągiem „jamalskim” w projekcie pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: Węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo”(bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,0 km [S8] + 3,57 km [klasy G]”.

Nazwa projektu

Wykonanie opinii o przesłankach potencjalnego roszczenia Wykonawcy w zakresie kolizji drogi S61 z gazociągiem „jamalskim” w projekcie pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: Węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo”(bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,0 km [S8] + 3,57 km [klasy G]”.

Opis

Celem niniejszej opinii było określenie czy występują przesłanki roszczeń w zakresie realizacji zamówienia publicznego budowy drogi ekspresowej S61 na odcinku „węzeł„ Podborze (z węzłem) – węzeł „Śniadowo” (bez węzła) na długości około 19,463 km [S61]+3,0 km[S8]+3,57 km [klasy G]”.

 

Zamawiający

Rubau Polska sp. z o.o.

Data rozpoczęcia 

04.2019 r.