„Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 – ul. Okuniewską w Warszawie, wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego (km 16,300 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol) w poziomie szyn.”

Nazwa projektu

„Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 – ul. Okuniewską w Warszawie, wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego (km 16,300 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol) w poziomie szyn.”

Opis

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: koncepcji programowo-przestrzennej, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W ramach zlecenia zostały wykonane m. in. następujące elementy:

– projekt budowy tunelu drogowego w ciągu ulicy 1 Praskiego Pułku,

– projekt budowy węzła drogowego wraz przebudową istniejących ulic,

– projekt przebudowy ciągów pieszych i dróg rowerowych,

– projekt odwodnienia projektowanych dróg i tunelu drogowego,

– projekt usunięcia kolizji.

Zamawiający

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie oraz PKP PLK S.A.

Data rozpoczęcia

18.01.2018 rok