„Dokumentacja projektowa na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”.

Nazwa projektu

„Dokumentacja projektowa na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”.

Opis

Przedmiotem w/w opracowania jest wykonanie „Dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” w zakresie inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego w ramach III Etapu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowej z drogami”.

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

Zamawiający

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie

Data rozpoczęcia 

05.2019 r.